Parafia Katedra Gorzowska

Obecny kościół katedralny zawsze był kościołem Mariackim, co oznacza poświecenie go Najświętszej Marii Pannie. Przejściowo występował pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Jedenastu Tysięcy Świętych Dziewic. Od roku 1945 nosi wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.