WOM

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim jest publiczną placówką doskonalenia, prowadzoną przez Samorząd Województwa Lubuskiego.